---Visual Artist: Eva Laila Hilsen
--

Om kunstneren

Mitt kunstneriske materiale

Jeg har i mange år brukt husets gavlform og endevegg som et billedelement i mine arbeider, ofte uttrykt i et abstrakt, figurativt formspråk. De seneste arbeidene har et poetisk uttrykk.

Huset bruker jeg som metafor på livet, det kan stå oppreist, alene, sterkt og trygt, eller skjørt og sårbart, samlet i klynger eller grupper med små og store hus, noen ganger støttet eller forstyrret av ”inntrenger hus”.  Hulter til bulter, i bevegelse eller statisk, og med farger som reflekterer livet.

Sammen med husene, og et svart/hvite element bruker jeg naturen som inspirasjonskilde.  Jeg henter fra naturen røtter, stammer, greiner, kvister og blader på busker og trær, tang og tare, og bruker naturens ornamentikk og symmetri, uorden og kaos.

Med naturelementet/ene ønsker jeg å gi bildene et mykere og mer organisk uttrykk sammen med mine stramme, frontale husformer.

Jeg jobber med maleri og grafikk. Tegning og småobjekter. Jeg bruker ofte kamera som skisseblokk.

CV i PDF-format